Skip to content

Kontakt:         Hans Adamsson
Adress:          Box 27807, 115 93 Stockholm
Tel:                 +46 8 442 82 44, +46 739805448
E-post:           hans.adamson@skansen.se

Utrustning: Lennartsfors SMB 2155 EL. Verksamheten omfattar sågning av de träd som tas ned på Skansen samt timmer från i Julita gård i Södermanland. Verksamheten som är den del av Skansen Bygg & fastighet omfattar reparation och underhåll av byggnader på Skansen