Skip to content

Om Oss

Föreningen har som syfte att:

  • Vara ett forum för möten, diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • Förmedla förfrågningar från kunder och varor och tjänster
  • Anordna kurser och temadagar för ökat kunnande hos medlemmarna
  • Bevaka och hålla kontakt med utvecklingen
  • Verka för ett gott samarbete med liknade näringar och branscher.
  • Främja småföretagsamheten på landsbygden

Styrelsens samansättning

Ordförande: Stefan Persson
Sekreterare: Peter Andersson
Kassör: Per Persson
Ledamot: Rolf Georgsson
Suppleant: Anders Carlsson
Suppleant: Bo Eklund

Hos företagen i denna förening kan du köpa det virke du behöver. Du får personlig kontakt, eftersom den du köper av är både sågare, sorterare och säljare. En del sågverk saluför även andra tjänster, som byggmaterial, stolpar, staket, ved och emballage mm. Du som är skogsägare hittar säkert någon såg nära dig eller en mobilsåg som köper ditt timmer eller som utför legosågning.

Mer än hälften av Uppland är skog, vars timmer till största delen förädlas till standardsortiment i de stora sågverken. Det ger länet och landet exportinkomster. I Uppland finns även ett stort antal småsågar som kan fylla marknadens behov, när det gäller speciell service och speciella sortiment, allt efter kundernas varierande önskemål om dimensioner och behov. Dessa småsågar är ett utmärkt komplement till övrigt näringsliv på landsbygden. 

Småsågarna i Uppland ingår i Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, som är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling, det vill säga allt man kan göra med trä som råvara.

Historik

Föreningen, Småsågarna i Uppland, bildades vid ett första möte i Österbybruk den 18 mars 1995. Styrelsen hade sitt första möte direkt efter startmötet och hade följande sammansättning.

Ordförande: Åke Andersson, Harbergets såg och hyvleri

Vice ordförande: Rolf Georgsson, Österbybruks såg

Kassör: Rolf Lernskog, Lernskog Lantbruk

Sekreterare: Runar Gustavsson, Storvreta

Ledamot: Anders Jonasson

Suppleant: Göran Germundsson

Suppleant: Per Persson, Perssons Trä och Byggvaror AB

Ett av de första arbetena var att sätta ihop en företags- och produktkatalog. Arbetet startades i september 1995 och samlade 34 deltagare. Den gavs ut den 27 januari 1996 och trycktes i 6 000 ex. Från starten hade föreningen 33 medlemmar och vid årsskiftet 1995/96 48 medlemmar.

Föreningen har genom åren arrangerat en rad gemensamma resor bl.a. till mässan Trä och Teknik i Göteborg och Elmia Skog i Jönköping. Föreningen har även deltagit i lokala mässor.

En återkommande aktivitet har varit att gemensamt besöka hos medlemmarna  för att få kunskap och inspiration av varandra. Årsmötena har förlagt till platser i Uppland knutna till olika sevärdheter.

Varje år har föreningen arrangerat en studieresa. Resmål har bl.a. varit Värmland och Norge, Finland, Estland, Hälsingland, Dalarna, Åland och den senaste resan gick till Ådalen. Dessa resor har omfattat 2-5 dagar varvid besök till stora och små sågverk och träindustrier varvats med kulturella besök.

Inom ramen för föreningen har kurser ordnats och andra former av kompentensutveckling ämnen som tagit upp är t.ex. hyvling, brädgårdstorkning, skötsel av klingor samt prissättning på trävaror.