KNUTTIMRING

 

IMG_1286 Från v. Anders K, Gustav S, Bo E, Mickael L, samt Eva-Lena S

På Upplands Småsågareförenings årsmöte i Alunda framkom önskemål om en knuttimringskurs, där Bo Eklund erbjöd sig ordna en upptaktsträff.

Den 22:a april samlades vi åtta deltagare för genomgång av kursupplägget där vi kom överens om ca: 6-7 träffar att förläggas till lördagar 9-16.00. Vi gick igenom projektet som skall bli en Jakt/Gäststuga om 18 M2. För att bygga detta diskuterade vi kring anskaffning o sågning av timret i 5 ½ ” block. Vi gick igenom de verktyg o maskiner som krävs för ett timmerhusbygge och hann även med att lägga första varvet.

Med på första kursdagen blev det fyra deltagare, tre medlemmar i föreningen och en utomstående vilket är lagom många för ett så litet projekt.

Kurssledare Bo Eklund Källberga Såg
Anders Karlsson Lindris Såg
Eva-Lena Stiernström Edeby Gård
Mikael Lundberg
Gustav Sjöqvist

Vi återkommer när bygget är klart! Och sedan startar vi ett nytt projekt – en finsk bastu!