Årsmöte med Riksförbundet 2016

[metaslider id=1120]Fredagen den 1 april samlades vi tillsammans med riksförbundet för årsmöte. Dagen började med grillat viltsvin med Marcus o Stefan Persson tillsammans med Vimek som värdar på Sätunas marker. Kocken skall ha en eloge – godare kött kan inte uppbringas. Efter mat och kaffe visade Marcus och Vimek på gallring och skotning med små mycket smidiga maskiner som tog sig elegant mellan stammarna. Detta bör verkligen vara ett system för den som vill göra en effektiv och skonsam gallring.

Efter avverkningsdelen tog Stefan emot oss och visade framtidens mekaniserade plantering. Redan idag är dock maskinen i produktion och Stefan har planterat många hyggen med mycket lyckat resultat. På grund av tjäle i marken mm gick inte planeringen perfekt denna dag men Stefan visade verkligen vilken potential det finns i systemet. Det är tur att det finns entusiaster som driver utvecklingen framåt.

Sedan tog Per Mård, skogvaktare på Sätuna Gods över och visade på ett mycket intressant försök med plantering av gran, björk, hybridasp och poppel. Per berättade om försöket och volymproduktionen av asp och poppel som efter 20 år var vida överlägset gran och även björk. Vi fick lära oss att vill man plantera lövträd krävs hägn då vilt av olika slag annars omintetgör en föryngring. Med hägn ger dock hybridasp, poppel och björk mer volym men värdet av virket är dock marginellt i förhållande till gran. Av får man prima sågtimmer och massaved medan poppel och hybridasp endast kan säljas som bränsle.

Besöket hos Per Mård avslutade den första dagen och vi samlades sedan på kvällen för en gemensam middag. En trerätters med härlig stämning där inte enbart sågning diskuterades utan mycket annat, dock kanske inte lika viktiga frågor kom att ventileras.

Dag två startade hos Harbergets såg och hyvleri. Åke och Peter tog emot oss. Vi blev bjudna på kaffe o tilltugg och fick en fin och ingående presentation av verksamheten – imponerande! Alla vi besökare slog av vilken ordning och reda som man hade i sin verksamhet. Det är tur att det finns drivkrafter av detta slag som från ingenting byggt upp en imponerade sågverksamhet. Åke var en gång initiativtagarna till vår förening och idag är Peter en av nyckelpersonerna i föreningen.

Efter besköket hos Åke och Peter återvände vi till hotellet för lunch och årsmöte då Stefan fattade klubban och Peter pennan. Föreningen laddar nu upp för ytterligare ett verksamhetsår! Vi avlutade dagarna med en god lunch där vi bl.a. diskuterade hur vi skall få nya unga entreprenörer att ta tag i Sveriges gröna guld.