Skogsbranden

[metaslider id=849]

Vi samlades drygt 20 stycken vid Västerfärnebos kyrka.
På förmiddagen gjorde vi en biltur genom brandområdet – det var en berörande upplevelse!

Vi passerade Oljeön , Sveriges första oljeraffinaderi och sedan tog vi lunch på Wernergården. Under lunchen berättade Lisa Engström om företaget AB Kark Hedin.

Efter lunchen tog Lisa med oss på en mycket givande rundvandring genom sågen. Det är vid sågverk av detta slag som jobb skapas, exportinkomster och skattepengar till svenska folket!

Om branden skrivs följande på Wikipedia:
Skogsbranden i Västmanland 2014 är en skogsbrand som bröt ut 31 juli 2014 på ett kalhygge i nordöstra delen av Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Det är den största skogsbranden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet och kanske betydligt längre än så med 13 800 hektar drabbad skog och ungefär 25 nedbrunna eller brandskadade byggnader. Branden krävde ett dödsoffer. Branden uppstod i samband med markberedning för Stora Enso efter en längre tids värmebölja och torka i skogsområdet mellan Seglingsberg och Öjesjön i Surahammars kommun. Vid larmsamtalet till SOS Alarm, som inkom efter lunchtid den 31 juli 2014, bedömdes ett område på 30 gånger 30 meter brinna. På kvällen brann 60 hektar. Vinden var till en början västlig och röklukt kändes i Sala. Brandområdet spred sig ej så mycket dagen därpå, men på tredje branddagen den 2 augusti förvärrades läget. Den 2 augusti brann 2 000 hektar, den 4 augusti 2014 hade branden spridit sig till en yta på 10 000 hektar (100 km²) och till skogsområdet österut, i riktning mot Fläcksjön.
Den 4 och 5 augusti 2014 var mycket varma dagar med temperaturer runt 30 °C och branden spred sig snabbt vidare. På morgonen den 5 augusti, den sjätte branddagen, sträckte sig brandområdet över en yta som omfattade den skogiga åsen öster om Kolbäcksåns dalgång, avgränsat sydost av länsväg U 685 mellan Ramnäs och Fläcksjön och i nordväst av sjön Snyten. I den starka vinden tog sig branden punktvis över till norra sida av Snyten vid Snytsbo, vid Broarna och över länsvägen mellan Norberg och Sala nära Karbennings kyrka.
” Så som förloppet var under måndageftermiddagen [den 4 augusti] så finns ingenting man kan göra utan det är bara att dra tillbaka folk som är hotade och det är en ganska skrämmande lärdom egentligen, för det är vad potentialen [för en skogsbrand] är, när det är som värst! „
— Skogsekologen Anders Granström vid Sveriges Lantbruksuniversitet i en intervju i Sveriges Radio .

Det allvarliga läget minskade mot kvällen den 5 augusti när vinden avtog. så till vida att spridningens hastighet avtog, varför en evakuering av tätorten Norberg inte behövde genomföras. På morgonen den 6 augusti var branden ännu inte under kontroll. Efter att brandområdet snabbt ökat i utbredning fram till och med den 5 augusti, var gränslinjerna mera stabiliserande under eftermiddagen den 6 augusti. Den åttonde branddagen, 7 augusti, var branden till stora delar släckt på marken, men den fortsatte att glöda under marken, varför det fortfarande var farligt att vistas i området. Sedan dess har de röjda och de naturliga begränsningslinjerna hållit sig, men mindre eldhärdar inom brandområdet fortsatte att blossa upp.
Runt brandområdet förekom en omfattande rökutveckling. Den 3 augusti 2014 syntes rök från branden i östra Värmland, och den 4 augusti förde vinden en kraftig rök och röklukt långt upp i Dalarna. Under brandens sjätte dag hade vinden vänt söderut, varmed området mellan brandhärden och Västerås drabbades av rök. Samma dag riktades en uppmaning till allmänheten i Västmanland och Dalarna att hålla sig inomhus, stänga tilluftsöppningar och tejpa igen fönsterdrag. Vinden vände den 6 augusti, varefter brandröken spred sig över Uppland och mot Stockholms län. Röken har spridit sig över stora områden. I de omkringliggande länen låg röken bitvis tämligen tjock. Meterologiska beräkningar visar att rökpartiklar spridit sig över Norge, Finland och Kolahalvön, och vidare över norra Atlanten och Norra Ishavet. Under eftermiddagen den 4 augusti, när elden i den bitvis starka vinden i hög hastighet spred sig norrut, hotades inte bara tätorten Ängelsberg, utan också det närbelägna världsarvet Engelsbergs bruk.[29]