VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

Styrelsen
Stefan Persson ordf. Peter Andersson sekr. Jan Calmäng suppleant
Rolf Georgsson v-ordf. Gunnar Pettersson ledamot Bo Eklund suppleant
Per Persson kassör

Möten
Årsmöte hölls lördagen den 29 mars på Berkinge badet. Mötet samlade 16 medlemmar.
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten. Mellan mötena har styrelsen haft
kontakt per telefon o e-post.
Aktiviteter under året

-Träff
12 medlemmar träffades i Härkeberga hos Anders Andersson o Roine Schenning.Roine
bjöd på fika efter genomgång av sitt företag. Sen åkte vi tillbaka till Härkeberga för en
rundvandring på gården.Kvällen avslutades med att Anders fixade hamburgare o fika.

Resa
2 dagars resa till Västervik 31/7-1/8. 13 st deltagare
Resa till brandhärjadeskogen i Sala 14/11 . 29st deltagare
Studiebesök på Slipservice i Harnäs 29/12 . 21st deltagare

Medlemmar
Föreningen hade 33medlemmar vid årsskiftet.

Årsavgift
Medlemsavg 860kr ,inklusive medlemskap i SSRF och tidningen småsågaren. Avg till
upplandsföreningen är 366kr.

Verksamhetsplan för 2015

Vi kommer att fortsätta med våra träffar och resor enligt målsättningen för föreningen.

-Träffar
Vår träff på Munsö hos Bo Linden.
Maskinplantering hos Anders Andersson

Resor
I slutet på juli planeras en 2-3 dagars resa till Gotland.
Studiebesök på Nybysåg o titta på sorteringen