HULTHORVA SÅG

[metaslider id=802]

I september 2014 gjorde föreningen Småsågarna i Uppland ett mycket givande besök till
Hulthovra Tändkulesåg. Efter uppvärmning av ”kula” drog vi igång motor och startade sågen.
Det var ett dunkande, en fiskekutter, som fick hjärtat att klappa för många. Jan-Inge Pettersson var en av våra värdar och har satt ihop följande rader.

Sågen byggdes i slutet av 1930-talet av två grannar Manne Larsson och Einar Larsson som
bysåg, gränsen går mitt i sågen. Till en början hade man en ångmaskin. 1947 inköptes en
råoljemotor Beijer 35 hk tillverkad i Vimmerby. Einar började därefter att köpa timmer och
såga själv och sälja virke samt hyra halva sågen av Manne. 1955 köper Sture Pettersson Mannes del av sågen för 1200 kr, Einar och Sture sågade sedan tillsammans i 3 år. 1958 sågar Sture och hyr halva sågen av Einar samt köper en motor till, Beijer 35 hk och en Säterbänk, alltså 2 motorer och 2 Säterbänkar. Sågning sker sedan under ett antal år med börjar efter jul i januari till mitten av maj. 1961 lägger Sture ner sin del av sågen på grund av den måste moderniseras. Sture sålde sin del samt sin motor och sågbänk. Einars motor och sågbänk blev kvar och blev en bysåg igen. Nu är det Einars dotter och måg som sågar till böndernas behov och det fungerar bra än i dag

HALLINGEBERG 2014-09-25
Jan-Inge Pettersson

I september 2014 gjorde föreningen Småsågarna i Uppland ett mycket givande besök till
Hulthovra Tändkulesåg. Jan-Inge var vår värld och har satt ihop följande rader.