Kontakt

För att kontakta en såg för köp av virke se kontakt uppgifter på medlemssidan.
Allmänna frågor hänvisas till:

Stefan Persson      Ordförande   070-5372292
Peter Andersson   sekreterare    070-3282547
Mats Nylinder       Hemsida         070 5563208

För mer information om medlemskap i föreningen kontakta:
Peter Andersson   070-3282547

Webbmaster Tor Nylinder & Co
tornylinder@gmail.com