Om oss

Föreningen har som syfte att:

 • vara ett forum för möten, diskussioner och erfarenhetsutbyte
 • förmedla förfrågningar från kunder och varor och tjänster
 • anordna kuser och temadagar för ökat kunnande hos medlemmarna
 • bevaka och hålla kontakt med utvecklingen
 • verka för ett gott samarbete med liknade näringar och branscher.
 • främja småföretagsamheten på landsbygden

Hos företagen i denna förening kan du köpa det virke Du behöver. Du får personlig kontakt, eftersom den Du köper av är både sågare, sorterare och säljare. En del sågverk saluför även andra tjänster, som byggmaterial, stolpar, staket, ved och enballage mm. Du som är skogsägare hittar säkert någon såg nära Dig eller en mobilsåg som köper Ditt timmer eller som utför legosågning.

Mer än hälften av Uppland är skog, vars timmer till största delen förädlas till standardsortiment i de stora sågverken. Det ger länet och landet exportinkomster. I Uppland finns även ett stort antal småsågar som kan fylla marknadens behov, när det gäller speciell service och speciella sortiment, allt efter kundernas varierande önskemål om dimensioner och behov. Dessa småsågar är ett utmärkt komplement till övrigt näringsliv på landsbyggden.

Styrelsens samansättning 2017.

Ordförande              Stefan Persson
Sekreterare              Peter Andersson
Kassör                       Per Persson
Ledamot                   Gunnar Pettersson
Ledamot                   Rolf Georgsson
Suppleant                 Anders Carlsson
Suppleant                 Bo Eklund

Småsågarna i Uppland ingår i Sveriges Småsågares Riksförbund, SSRF, som är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling, det vill säga allt man kan göra med trä som råvara.


 

Historik

Föreningen, Småsågarna i Uppland, bildades vid ett första möte i Österbybruk den 18 mars 1995. Styreslen hade sitt första möte direkt efter startmötet och hade följande sammansättning.

Ordförande              Åke Andersson          Harbergets såg och hyvleri
Vice ordförande       Rolf Georgsson          Österbybruks såg
Kassör                       Rolf Lernskog             Lernskog Lantbruk
Sekreterare              Runar Gustavsson     Storvreta
Ledamot                   Anders Jonasson
Suppleant                Göran Germundsson
Suppleant                Per Persson                Perssons Trä och Byggvaror AB

Ett av de första arbetena var att sätta ihop en företags- och produktkatalog. Arbetet startades i september 1995 och samlade 34 deltagare. Den gavs ut den 27 januari 1996 och trycktes i 6 000 ex. Från starten hade föreningen 33 medlemmar och vid årsskiftet 1995/96 48 medlemmar.

Föreningen har genom åren arrangerat en rad gemensamma resor bl.a. till mässan Trä och Teknik i Göteborg och Elmia Skog i Jönköping. Föreningen har även deltagit i lokala mässor.

En återkommande aktivitet har varit att gemensamt besöka hos medlemmarna  för att få kunskap och inspiration av varandra. Årsmötena har förlagt till platser i Uppland knutna till olika sevärdheter.

Varje år har föreningen arrangerat en studieresa. Resmål har bl.a. varit Värmland och Norge, Finland, Estland, Hälsingland, Dalarna, Åland och den senaste resan gick till Ådalen. Dessa resor har omfattat 2-5 dagar varvid besök till stora och små sågverk och träindustrier varvats med kulturella besök.

Inom ramen för föreningen har kurser ordnats och andra former av kompentensutveckling ämnen som tagit upp är t.ex. hyvling, brädgårdstorkning, skötsel av klingor, prissättning på trävaror

Verksamheten 2013

 • Årsmöte 6 april, MS Ekerö.
 • Träff hos bröderna Persson i Kussil den 29 maj.
 • Studieresa till Ådalen 1-2 augusti, besök hos Träteam och SCA i Kramfors samt besök hos Logosol i Härnösand och Forsmans ramsåg i Lindefallet.

Verksamheten 2014

 • Årsmöte
 • Studiebesök hos Roine Schenning.
 • Österby hembyggsförening, Ramsåg driven av lokomobil.
 • Studieresa, Bravikens såg och Oxbo vattensåg mm.