Skip to content

Kontakt:          Anders Karlsson
Adress:           Lindrisvägen 5 , 763 94 Hallstavik
Tel:                  0175-14010, 070-219 70 35
E-post:            lindris@telia.com
Hemsida:        www.lindris.se

Vägbeskrivning: Häverö, mellan Hallstavik och Älmsta.
Öppet: Vardagar 7:00- 16:30, Lördagar: 9:00- 13:00.
Verksamhet: Sågat och hyvlat virke. Legosågning och legohyvling utförs.Trä och byggvaror
samt förrådsbodar säljes. Timmer och björkmassaved köps.

 

  ←Tillbaka till medlemmar